Re: LYRICS NG QING FEI DE YI (TAGALOG VERSION)

Posted by Joshua on Tue, 02/21/06 - 01:55:48.

QING FEI DE YI
(Tagalog Version)

Alam mo ang ganda mo pala
pag tumawa ang iyong mata
Hinahabol kong bawat mong tingin
Ngunit ito'y di mo napapansin

Wala akong maipagmamayabang
Porma ko pa simple-simple lang
Sino ba akong walang dating sa'yo
Di tayo bagay sobra mong ganda talaga...

Chorus:
Di ko alam hanggang kailan tayo
Di ko mabago ang ikot ng mundo
Pero sama ka sa aking biyahe
Atin lamang ang araw na ito
Ang buhay ay sinasakyan lang yan
Di ko alam ang tungo kung saan
'Pag sumama ka sa aking biyahe
Iaalay ko ang puso ko...

O kay sarap mong kasama
Napapawi mga problema
Magaan dalhin kay sarap lambingin
'Yun nga lang ay kaibigan kita

Akala ko mapipigil ko
Pero lalong nahuhulog sa 'yo
Nang 'yong nabuking tinanong sa 'kin
Dapat bang pagbigyan pag-ibig natin,

mahalin...

Chorus:
Di ko alam hanggang kailan tayo
Di ko mabago ang ikot ng mundo
Pero sama ka sa aking biyahe
Atin lamang ang araw na ito
Ang buhay ay sinasakyan lang yan
Di ko malaman tungo kung saan
'Pag sumama ka sa aking biyahe
Iaalay ko ang puso ko...

Sa iba'y ito'y laro lamang
Away-away puro selos lang
Ang iba'y nagsisisi
Ang sabi'y hwag na huwag ko raw pasukan
Ba't naman...

Chorus:
Di ko alam hanggang kailan tayo
Di ko mabago ang ikot ng mundo
Pero sama ka sa aking biyahe
Atin lamang ang araw na ito
Ang buhay ay sinasakyan lang yan
Di ko malaman ang tungo kung saan
'Pag sumama ka sa aking biyahe
Iaalay ko ang puso ko......

Alay ko ang puso ko...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

LYRICS NG QING FEI DE YI (TAGALOG VERSION)

LYRICS NG QING FEI DE YI (TAGALOG VERSION)

This popular thread has been given its own page : LYRICS NG QING FEI DE YI (TAGALOG VERSION)

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Do not include any spaces in your answer.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.

Contact | Advertise | Contents | Privacy Policy | Forum

This site is published by Hitsquad Pty Ltd. Copyright © 1999 - 2016 , All Rights Reserved.