Mermer Guitars

Fine Handcrafted Guitars by Richard Mermer, Jr

The instruments that I build incorporate tonewoods and materials of the highest
quality. All woods are air dried and well seasoned prior to their use. Although
several species of "exotic" woods may be used, an effort is made to obtain
these materials from trees that have fallen as a result of natural phenomenon
(i.e., wind, erosion, etc.). In addition, "sustainable yield" materials are used
whenever possible.

As I build custom instruments that are commissioned by an individual, the
design and specifications are dictated by the desires of the client. The most
important aspect of building a custom instrument is communicating with the
client, and understanding their needs and expectations. The materials used,
body shape, size, and overall design all depend on what the client wants to
hear, see, and feel. It is my task as a custom builder, to select the appropriate
material and design the instrument to get the desired results. Each instrument
incorporates features that will enhance the instrument's musical performance
and playability. An aesthetically pleasing form and tone are the hallmarks of my
instruments.

ALL MERMER GUITARS FEATURE:

Solid wood construction
Choice of select tonewoods such as mahogany, maple, rosewood, koa, ebony, spruce or cedar top plates
Custom wood and/or stone inlay
Custom scale lengths
Fully compensated saddles & precision intonation
Adjustable truss rod
Choice of hardware & accessories

Member: Association of Stringed Instrument Artisans,
Guild of American Luthiers

MERMER GUITARS
c/o Richard Mermer, Jr.
P.O. Box 782132
Sebastian, FL 32978Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Re: Mermer ihracatý

mermer ihracatý yapmak istiyorum..

Re: Mermer ihracatý

: mermer ihracatý yapmak istiyorum..
mail: berkcan-03@hotmail.com
number: 05544474419

Re: Mermer ihracatý

: : : : : Merhabalar;beným denýzlý tavasta egebordo kýrmýzý mermer saham var buna yatýrýmcý arýyorum ýlgýlenenler 0530 500 85 61 ve 0505 584 53 59 numaradan ulasabýlýr

Re: Mermer ihracatý

: : : : : Merhabalar;
: : benim fransa'da insaat uzerinde ufak bir sirketim var,ama turkiye'den fransa'ya(olursa butun avrupa'ya) mermer ithal etmek istiyorum.turkiye'mizin mermer'ini butun avrupaya tanitmak amacindayim. yardimlariniz için çok tesekkur ederim

Amerika da mermer sirketlerinde calýsmak istiyorum.

28 yasindayým ve jeoloji muhendisiyim.Diksiyonum ve fizigim cok düzgündür.Amerikada mermer sirketlerinde calismak istiyorum.

Bodrum kayrak taþý

bodrumda dogal kayrak taþý uretýyoruz yurtdýþýna satýþlarýmýz baþlamýþtýr ýlgýlenen ler nr 05325239422

Mermer Granit Montaj Uygulama

Mermer Ve Granit konusunda Montajlama Ebatlama Aplikasiyon Yerinde uygulam desing alaninda tecrube , iddali bir iþçilik.
dýl ulkelerde çalýþma tecrubesi
Granit ve mermer montaj ekip ve ekipmanlarla hizmatinizdeyiz Ýç dýþ cephe fark etmez. Arayin Göruþelim
telefon: 0532 223 79 66

amerikada yerleþik mermer firmalarýnda çalýþmak istiyorum

Ben mermer sektörüne geçiþ yapmak isteyen ve 15 yýllýk uluslararasý satýþ&pazarlama deneyimi olan kendini yetiþtirmiþ, baþarý odaklý profesyonel düþünüp hareket eden ve çalýþtýðým firmalarýn en üst düzeyde temsili yapmýþ ABD pazarýnda hizmet vermis prezantable biriyim.

Mermer konusunda eðitim alarak bu sektörde çalýþmak istemekle beraber, yurt dýþýnda ikamet edebilirim, hazýrda ABD ve Ýngiltere vizelerim bulunmaktadýr, gerek görülmesi durumunda iþ birliði için her an göreve hazýr olduðumu da eklemek isterim.

Profesyonelliðim gereði, ar-ge, raporlama, satýþ hedefleri belirleme, personel idaresi, üretim ve yükleme takipleri, fuar organizasyonlarý, firmalara teklif hazýrlama, satýþ stratejileri belirleme ve uygulama konularýndaki deneyim ve bilgilerimi çalýþacaðým firmada kullanmak istemekteyim.

Konuyla ilgili deðerli cevaplarýnýzý beklerim.

Saygýlarýmla,

Faysal Zorlu

Outsourcing
Istanbul/Turkey
faysalzorlu@gmail.com
0532-216-1248

Türkiyenin Maden ve Mermer Portalý www.madenim.com

Türkiyenin Maden ve Mermer Portalý www.madenim.com

This popular thread has been given its own page : Türkiyenin Maden ve Mermer Portalý www.madenim.com

Türkiyenin Maden ve Mermer Portalý www.madenim.com

Türkiyenin Maden ve Mermer Portalý www.madenim.com

This popular thread has been given its own page : Türkiyenin Maden ve Mermer Portalý www.madenim.com

Türkiyenin Maden ve Mermer Portalý

Türkiyenin Maden ve Mermer Portalý
Madenim.com Madencilik adýna aradýðýnýz her þeyi bulabileceðiniz tek site.Türkiye ve dünya madenciliðinden, madenlerin kullaným alanlarýna, maden sahasýna sahip olmak isteyenlerin yapmasý gerekenlerden, ruhsat alýp satan firmalara kadar her þeyi bu sitede bulabileceksiniz. Siz de ürünlerinizi bu sayfada tanýtarak yeni müþteriler edinebilirsiniz. Türkiye madenciliðini geliþtirmek adýna kurmuþ olduðumuz bu siteye sizlerin de aktif katkýlarýnýzý bekliyoruz

www.madenim.com

Hizmetlerimiz

Madencilik, mühendislik ve müþavirlik hizmetleri
Her grup maden-mermer ruhsatý müracaatý yapmak
Saha, Zemin, Rezerv Etüd Hizmetleri
Arama Ruhsat Baþvurusu Hizmeti
Ýþletme Projesi ve ekleri tanzimi hizmeti
Ýþletme Ruhsatý Alým Hizmeti
Ýþletme Ýzni Alým Hizmeti
Arama Faaliyet Raporu Hazýrlama Hizmeti
Sevk Fiþi Projesi Hazýrlama Hizmeti
Ýþletme Faaliyet Raporu Hazýrlama Hizmeti
Ruhsat Devir Ýþlemleri
ÇED Yönetmeliði Kapsamýnda ÇED Raporu,

www.madenim.com

Maden sektöründe yeni bir atýlým olan sitemizde siz de ürünlerinizle yer almak, firmanýzýn tanýtýmýný yapmak, mühendislik hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz

MÝGEM SORGULAMALARI
Ýnteraktif Ýþlemler
Müracaat Sorugulama
Nezaretçi Sorgulama
Teknik Nezaretçisi Olmayan Sahalar
Ruhsat Sorgulama
Satýþ Bilgi Formu Düzenleme
Ýhalelik Saha Sorgulama

www.madenim.com
info@madenim.com

Re: Türkiyenin Maden ve Mermer Portalý

: Türkiyenin Maden ve Mermer Portalý
: Madenim.com Madencilik adýna aradýðýnýz her þeyi bulabileceðiniz tek site.Türkiye ve dünya madenciliðinden, madenlerin kullaným alanlarýna, maden sahasýna sahip olmak isteyenlerin yapmasý gerekenlerden, ruhsat alýp satan firmalara kadar her þeyi bu sitede bulabileceksiniz. Siz de ürünlerinizi bu sayfada tanýtarak yeni müþteriler edinebilirsiniz. Türkiye madenciliðini geliþtirmek adýna kurmuþ olduðumuz bu siteye sizlerin de aktif katkýlarýnýzý bekliyoruz

: www.madenim.com

: Hizmetlerimiz

: Madencilik, mühendislik ve müþavirlik hizmetleri
: Her grup maden-mermer ruhsatý müracaatý yapmak
: Saha, Zemin, Rezerv Etüd Hizmetleri
: Arama Ruhsat Baþvurusu Hizmeti
: Ýþletme Projesi ve ekleri tanzimi hizmeti
: Ýþletme Ruhsatý Alým Hizmeti
: Ýþletme Ýzni Alým Hizmeti
: Arama Faaliyet Raporu Hazýrlama Hizmeti
: Sevk Fiþi Projesi Hazýrlama Hizmeti
: Ýþletme Faaliyet Raporu Hazýrlama Hizmeti
: Ruhsat Devir Ýþlemleri
: ÇED Yönetmeliði Kapsamýnda ÇED Raporu,

: www.madenim.com

: Maden sektöründe yeni bir atýlým olan sitemizde siz de ürünlerinizle yer almak, firmanýzýn tanýtýmýný yapmak, mühendislik hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz

: MÝGEM SORGULAMALARI
: Ýnteraktif Ýþlemler
: Müracaat Sorugulama
: Nezaretçi Sorgulama
: Teknik Nezaretçisi Olmayan Sahalar
: Ruhsat Sorgulama
: Satýþ Bilgi Formu Düzenleme
: Ýhalelik Saha Sorgulama
:
:

: www.madenim.com
: info@madenim.com

Türkiyenin Maden ve Mermer Portalý
Madenim.com Madencilik adýna aradýðýnýz her þeyi bulabileceðiniz tek site.Türkiye ve dünya madenciliðinden, madenlerin kullaným alanlarýna, maden sahasýna sahip olmak isteyenlerin yapmasý gerekenlerden, ruhsat alýp satan firmalara kadar her þeyi bu sitede bulabileceksiniz. Siz de ürünlerinizi bu sayfada tanýtarak yeni müþteriler edinebilirsiniz. Türkiye madenciliðini geliþtirmek adýna kurmuþ olduðumuz bu siteye sizlerin de aktif katkýlarýnýzý bekliyoruz

www.madenim.com

Hizmetlerimiz

Madencilik, mühendislik ve müþavirlik hizmetleri
Her grup maden-mermer ruhsatý müracaatý yapmak
Saha, Zemin, Rezerv Etüd Hizmetleri
Arama Ruhsat Baþvurusu Hizmeti
Ýþletme Projesi ve ekleri tanzimi hizmeti
Ýþletme Ruhsatý Alým Hizmeti
Ýþletme Ýzni Alým Hizmeti
Arama Faaliyet Raporu Hazýrlama Hizmeti
Sevk Fiþi Projesi Hazýrlama Hizmeti
Ýþletme Faaliyet Raporu Hazýrlama Hizmeti
Ruhsat Devir Ýþlemleri
ÇED Yönetmeliði Kapsamýnda ÇED Raporu,

www.madenim.com

Maden sektöründe yeni bir atýlým olan sitemizde siz de ürünlerinizle yer almak, firmanýzýn tanýtýmýný yapmak, mühendislik hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz

MÝGEM SORGULAMALARI
Ýnteraktif Ýþlemler
Müracaat Sorugulama
Nezaretçi Sorgulama
Teknik Nezaretçisi Olmayan Sahalar
Ruhsat Sorgulama
Satýþ Bilgi Formu Düzenleme
Ýhalelik Saha Sorgulama

www.madenim.com
info@madenim.com

Satlýk elazýð viþne ve siyah inci mermer sahasý

Satlýk elazýð viþne ve siyah inci mermer sahasý

This popular thread has been given its own page : Satlýk elazýð viþne ve siyah inci mermer sahasý

bitirme projesi

Mbr ben Emrah aydoðan Çukurova üniversitesi maden müh. 4.sýnýf öðrencisiyim bitirme projemi mermer üzerine aldým konum VERÝLEN BÝR SAHADA MERMER ÝÞLETME PROJESÝ HAZIRLANMASI ÝÇÝN YAPILAN HAZIRLIKLAR bu konuyla bilgi doküman elinizde varsa bana mail atabilirmisiniz mail adresim: zinober@windowlive.com tel no: 05398430842 ilgilenirseniz sevinirim yardýmlarýnýz için þimdeden teþekkürler.

Maden Mühendisi

yýlmaz bey merhaba , can sýkýntýsýndan dolayý nette bakýnýyordum ve bu site dikkatimi çekti. Bazý Tanýdýðým isimler sizden bilgi almak istemiþ ve size fikir danýþmýþlar.
Affýnýza sýðýnarak biþey sormak istiyorum , siz ne iþ yapýyorsunuz ve neden herkez sizden bilgi almak istiyor.Bu konuda beni aydýnlatýrsanýz sevinirim. Bende 2007 mezunu Maden mühendisiyim ve 1 yýldýr Mermer sektöründe çalýþýyorum. Çok fazla çevrem yok ve þuan bulunduðum þirkette Kestirdiðim Bej Strip ler için müþteri arýyorum beni yönlendirebilirmisiniz.

ürün tanýtýmý ve iþ baþvurusu

ben ahmet akýmal ege üniversitesinde halkla iliþkiler ve tanýtým bölümünde okuyorum. part time iþ arýyorum pazertesi salý cumartesi pazar günleri boþum telefonum:05377101269 e mail adresim:gecelerin_kurdu_1988@hotmail.com
cevanýzý bekliyorum.
teþekkür ederim.

ALMANYA YA ihracat

DIS CEPHE Kaplama agırlılı Her türlü tas arıyorum. Ciddi Ihracat yapabılecek Firmalardan (Tas raporu paketlemesi !!) teklif alınır. (setayer@web.de) adresine mail atabilirsiniz.

saygılarımla.
H.E

Bodrum kayrak taþý kaplama yer doþemesý 05325239422

: DIS CEPHE Kaplama agýrlýlý Her türlü tas arýyorum. Ciddi Ihracat yapabýlecek Firmalardan (Tas raporu paketlemesi !!) teklif alýnýr. (setayer@web.de) adresine mail atabilirsiniz.
:
: saygýlarýmla.
: H.E

Türkiyenin Maden ve Mermer Portalý

Türkiyenin Maden ve Mermer Portalý
Madenim.com Madencilik adýna aradýðýnýz her þeyi bulabileceðiniz tek site.Türkiye ve dünya madenciliðinden, madenlerin kullaným alanlarýna, maden sahasýna sahip olmak isteyenlerin yapmasý gerekenlerden, ruhsat alýp satan firmalara kadar her þeyi bu sitede bulabileceksiniz. Siz de ürünlerinizi bu sayfada tanýtarak yeni müþteriler edinebilirsiniz. Türkiye madenciliðini geliþtirmek adýna kurmuþ olduðumuz bu siteye sizlerin de aktif katkýlarýnýzý bekliyoruz

www.madenim.com

Hizmetlerimiz

Madencilik, mühendislik ve müþavirlik hizmetleri
Her grup maden-mermer ruhsatý müracaatý yapmak
Saha, Zemin, Rezerv Etüd Hizmetleri
Arama Ruhsat Baþvurusu Hizmeti
Ýþletme Projesi ve ekleri tanzimi hizmeti
Ýþletme Ruhsatý Alým Hizmeti
Ýþletme Ýzni Alým Hizmeti
Arama Faaliyet Raporu Hazýrlama Hizmeti
Sevk Fiþi Projesi Hazýrlama Hizmeti
Ýþletme Faaliyet Raporu Hazýrlama Hizmeti
Ruhsat Devir Ýþlemleri
ÇED Yönetmeliði Kapsamýnda ÇED Raporu,

www.madenim.com

Maden sektöründe yeni bir atýlým olan sitemizde siz de ürünlerinizle yer almak, firmanýzýn tanýtýmýný yapmak, mühendislik hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz

MÝGEM SORGULAMALARI
Ýnteraktif Ýþlemler
Müracaat Sorugulama
Nezaretçi Sorgulama
Teknik Nezaretçisi Olmayan Sahalar
Ruhsat Sorgulama
Satýþ Bilgi Formu Düzenleme
Ýhalelik Saha Sorgulama

www.madenim.com
info@madenim.com

Türkiyenin Maden ve Mermer Portalý
Madenim.com Madencilik adýna aradýðýnýz her þeyi bulabileceðiniz tek site.Türkiye ve dünya madenciliðinden, madenlerin kullaným alanlarýna, maden sahasýna sahip olmak isteyenlerin yapmasý gerekenlerden, ruhsat alýp satan firmalara kadar her þeyi bu sitede bulabileceksiniz. Siz de ürünlerinizi bu sayfada tanýtarak yeni müþteriler edinebilirsiniz. Türkiye madenciliðini geliþtirmek adýna kurmuþ olduðumuz bu siteye sizlerin de aktif katkýlarýnýzý bekliyoruz

www.madenim.com

Hizmetlerimiz

Madencilik, mühendislik ve müþavirlik hizmetleri
Her grup maden-mermer ruhsatý müracaatý yapmak
Saha, Zemin, Rezerv Etüd Hizmetleri
Arama Ruhsat Baþvurusu Hizmeti
Ýþletme Projesi ve ekleri tanzimi hizmeti
Ýþletme Ruhsatý Alým Hizmeti
Ýþletme Ýzni Alým Hizmeti
Arama Faaliyet Raporu Hazýrlama Hizmeti
Sevk Fiþi Projesi Hazýrlama Hizmeti
Ýþletme Faaliyet Raporu Hazýrlama Hizmeti
Ruhsat Devir Ýþlemleri
ÇED Yönetmeliði Kapsamýnda ÇED Raporu,

www.madenim.com

Maden sektöründe yeni bir atýlým olan sitemizde siz de ürünlerinizle yer almak, firmanýzýn tanýtýmýný yapmak, mühendislik hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz

MÝGEM SORGULAMALARI
Ýnteraktif Ýþlemler
Müracaat Sorugulama
Nezaretçi Sorgulama
Teknik Nezaretçisi Olmayan Sahalar
Ruhsat Sorgulama
Satýþ Bilgi Formu Düzenleme
Ýhalelik Saha Sorgulama

www.madenim.com
info@madenim.com

Suni, Yapay Granit, Mermer, Stonite Yapay Taþ Ürünleri

Suni, Yapay Granit, Mermer, Stonite Yapay Taþ Ürünleri

This popular thread has been given its own page : Suni, Yapay Granit, Mermer, Stonite Yapay Taþ Ürünleri

Suni, Yapay Granit, Mermer, Stonite Yapay Taþ Ürünleri

Stonite, Suni Granit, Yapay Granit, Mermer, Suni Mermer, Kuvars, Yapay Mermer, Suni Taþ, Yapay Taþ, Detaþ ,Dekostone ,Terastone ,Ýnþaat ,Mimari ,Mimarlýk ,Mermer ,Granit Ürünleri

Stonite, Suni Granit, Yapay Granit, Mermer, Suni Mermer, Kuvars, Yapay Mermer, Suni Taþ, Yapay Taþ, Ýnþaat ,Mimari ,Mimarlýk ,Mermer ,Granit Ürünleri, inþaat,mimari ürünler, mimarlýk, inþaat malzemeleri, yapý malzemeleri, granit, seramik, kaplama, yer kaplamasý, duvar kaplamasý, giydirme cephe, bina giydirme, yalýtým

Stonite Taþ Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Þti.
Merkez ve ShowRoom:
Ýkitelli keresteciler sitesi 26.Sk. No:30-32 Küçükçekmece/ÝSTANBUL

Depo:
Ýkitelli keresteciler sitesi 26.sokak No:31-33
Küçükçekmece/ÝSTANBUL

Tel: 0 212 670 47 47-48-50
Fax:0 212 670 47 49
email : info@stoniteturkiye.com
Fabrika:
Haspolat KKTC

kaplama taþlarý

kaplama taþlarý

This popular thread has been given its own page : kaplama taþlarý

iþ baþvurusu

iþ baþvurusu

This popular thread has been given its own page : iþ baþvurusu

Re: mermer ve granit dunyasý

yilmaz bey merhaba
bu isi amerikada birlikte yapabilirmiyiz acaba
iyi bayramlar,,,hasan demir

Mermer mesajlari hakkinda

Herkese selamlar, benim anlamadigim konu neden mermer hakkindaki yazilarinizi gitar sitesine yaziyorsunuz, gizli bir forum mu olusturdunuz yoksa bu sitenin sahibinin soyadi mermer oldugu icin buraya mi dustunuz?

iþ baþvurusu

: :
: : Merhaba;

: : Sayýn Yetkili;Ben yeni mezun durumunda bir maden mühendisiyim.gercekten ne diyeceðim bilmiyorum,diðer baþvuru yapan arkadaþlar gibi fazla deneyimim ve tecrubem yok ama kendime cok güveniyorum.Ailem ve kendim için çalýþmayý cok istiyorum.Sizden yardým istiyorum asla ama asla yüzünüzü kara cýkartmam buna inanýyorum.cvbýnýzý bekliyorum.buna gerçekten çok ihtiyacým var.Birlikte calýþmak dileðiyle...Saygýlarýmla...

Re: iþ baþvurusu

lise mezunuyum iþsizim iþ istiyorum b sýnýfý ehliyetliyim

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

merhaba ben MESUT KOÇAK cumhuriyet unýverstesi mermer teknolojisi bolumunden mezun durumda býr ogrencýyým...býzým mermer sektorunde ne gýbý býr yerýmýz var ? bazý fýrmalarýn muhendýslerý sýzlere gerek yok dýyor ama su anda ocaklarda gorev yapan cogu muhendýsten bu sektor hakýnda daha cok býlgýmýz olduguna ýnanýyorum ve bunu onlarda býlýyor...bana bu konularda býra býlgý verýrmýsýnýz...sýmdýden teskkur edrým ...

eski genel müdür

: : Merhabalar;
: : Lütfen bu e-maili bir yere not ediniz......
selam size imail adresimi yooluyorum usa ve avrupa pazarýna yöelik el oymesý taþlarým imal ve uygulamsýyla ilgili olarak ilk üç teyim dilerseniz ban ulaþýn alper çýnar

mermer ve granit dunyasý

mermer ve granit dunyasý

This popular thread has been given its own page : mermer ve granit dunyasý

Mermer ihracatý

Mermer ihracatý

This popular thread has been given its own page : Mermer ihracatý

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

MERMER HAKKINDA YENÝ GELÝÞMELERLE ÝLGÝLÝ MAÝLLERÝNÝZÝ BEKLÝYOR ÇALIÞMALARINIZDA BAÞARILAR TEMENNÝSÝYLE................

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

erhaba Yýlmaz Bey,
34 yýllýk inþ.Y. mühendisiyim ve müteahhitlik yapmaktayým.Ýsparta ili sýnýrlarý içinde 100 HA lýk,el deðmemiþ bir mermer ocaðý ruhsatý devri almak üzereyim.
Bazý sorulara cevap aramaktayým.
Tavsiyelerinizi bekliyorum.

ýsmet

ilgilisi için elimizde doðal taþlar ve bazalt taþlarý bulunmaktadýr.Taþlarýn çýkarýlmasýndan iþlenmesine kadar kendi üretimimiz olup ciddi alýcýlar aramaktayýz.Numune gönderebiliriz:bilglerinize sunulur.

MARBLE and TURKEY

As it is known, the marble industry and technology devolloped day by in Turkey. Marbles-Travertines series which are manufactured from natural stones by using high technology, presents different alternatives to architects with its homojenty and wide colour scala. Our company presents you granites and marbles of unique beauty, reflecting the hard face of nature, from the origin which have been used since the ancient times which will live forever.

The basic principle of our company is to bring the modern vision and aesthetics together, in order to add a value of the marble deposist of Turkey and increase the capacity of exportation.

If you do not want to create ordinary projects and are dreaming to create something new, with high expectations of colour harmony, we are ready waiting for your orders

We will be glad to serve you, for detailed information and possible coopperation, with all our personnel from the top executives to the manager, engineers, masters and workers.

Our Purpose is quality and customer satisfaction

YILMAZ POLAT
ROYAL STONE
Yüksek Maden Mühendisi
Tel: 0542 3464133
Ýstanbul-TÜRKEY

iþe hazýrým ve hýrslýyým

merhaba ben jeoloji müh son sýnýf öðrencisiyim bu dönem sadece 2 dersim bulunmakta ve çok fazla boþ vaktim bulunmaktadýr.mermer sektöründe yakýnda mezun olcak olmama raðmen fazla bilgim bulunmamakta ve kendimi bu konuda geliþtirmek istiyorum.bunun için bana bu konuda yardýmcý olacak ciddi firmalarla çalýþmak istiyorum.alýcaðým maaþ çok önemli deðil ama hýrsýmý karþýlamam bana çalýþýrken öðrenme fýrsatý tanýmanýzý istiyorum.hayýrlý iþler iyi günler sezercemil@hotmail.com sezercemil@mynet.com

iþe hazýrým ve hýrslýyým

merhaba ben jeoloji müh son sýnýf öðrencisiyim bu dönem sadece 2 dersim bulunmakta ve çok fazla boþ vaktim bulunmaktadýr.mermer sektöründe yakýnda mezun olcak olmama raðmen fazla bilgim bulunmamakta ve kendimi bu konuda geliþtirmek istiyorum.bunun için bana bu konuda yardýmcý olacak ciddi firmalarla çalýþmak istiyorum.alýcaðým maaþ çok önemli deðil ama hýrsýmý karþýlamam bana çalýþýrken öðrenme fýrsatý tanýmanýzý istiyorum.hayýrlý iþler iyi günler

mermer ihracat

mermer ihracat

This popular thread has been given its own page : mermer ihracat

Kýzýl Kayrak, Kayrak, Dogal Tas

Turkiyede ilk Somon rengi ve Kizil KAYRAK TASI.
Bu taslari gormeden Kayrak tasi dosettirmeyin.
0 555 531 48 18
0 232 853 21 29

kayrak tasi konusunda tek isim.

kayrak tasiyla ilgili her turlu soruyu sorabilirsiniz.
her turlu kayrak tasi ihracati ve satisi yapilir.
mobil: 0 555 531 48 18
Murat Burdurluoglu

Marble, Marbre, Marmor, Marmol, Travertine, Turkey, Levanto, Marfil,

Dear Messrs;

Briefly;

"a-marble Co."has founded by experienced partners as a Professional Company to Produce, Prepare, Export and Consultant of all kind of Natural Stones of Turkey. Some of our get through products are;

1.) LIMESTONE PRODUCTS

1.) White Lymra Limestone

2.) Cremo Bello Limestone

3.) Fossiled Cream Limestone

2.) TRAVERTINE PRODUCTS

1.) Light (Navona) Travertine

2.) Noce Travertine

3.) Classic (Romano) Travertine

4.) Red (Persia) Travertine

5.) Yellow (Scabas) Travertine

6.) White (Chiaro) Travertine

7.) Denzili Travertine

8.) Silver Travertine

3.) WHITE MARBLE

1.) Bianco Luna

2.) Rosa Bellisima

3.) Turkish Rosa Portugalo

4.) Ibiza White

5.) Arabescato

4.) COLOURED MARBLE

1.) Rosso Levanto

2.) Botticino Royal

3.) Rosa Tea

4.) Tiger Beige

5.) Sahara Beige

6.) Breccia Antique (Petroleum Green)

7.) Black Pearl

8.) Brown Pearl

9.) Sultan Beige

10.) Imperial Beige (Wavy Beige)

11.) Light Beige (Crema Marfil)

12.) Rustic Green

13.) Eflany Beige (Botticino Fiorito)

14.) Bursa Sugar Beige

15.) Crema Anatolia

16.) Crema Nuova

17.) Emparador (Light)

18.) Supren & Salome

19.) Harmankoy Light Beige

20.) Rosalia

21.) Sivrihisar Beige

22.) Aegean Brown

23.) Rosso Laguna

24.) Verde Laguna

25.) Paradiso Delight Cream (Veinless Cream)

26.) Meditterrano Beige

27.) Cream Supreme

28.) Nero Marquino

5.) ONYX PRODUCTS

1. Honey Onyx

2. Green Onyx

3. White Onyx

4. Grey Onyx

5.) White Onyx (with beautifull water lines like Travertine)

6.) SANDSTONE

1.) Kayrak Stone

(Block, Cut-to-size, Slab, Tile, Mosaic, Antiquated, Tumbled, Paver, Cubes etc.)

For further information and product picture please oblige us, We want to be your best Partner in Turkey

A.Tolga

a-marble Co. / Your Best Partner

www.a-marble.com

Konya - TURKEY
Tel.00 90 332 2366239

Fax.00 90 332 2389543

--------------------------------------------------------------------------------

MILK COLOR WHITE MARBLE

WE ARE MARBLE MANUFACTURER AND EXPORTER COMPANY IN TURKEY.WE HAVE MILK COLOR WHITE MARBLE BLOCK-SLAP-TILE AND SILVER COLOR MARBLE.
IF YOU INTERESTED CONTACT US PLEASE.

ALPASLAN OZAKINCI
www.galatastones.com

SÜT BEYAZ MERMER (DOLOMIT)

SÜT BEYAZ MERMER ÜRETIMINDEYIZ.BLOK-PLAKA-EBATLANMIS KAPLAMA VE DOSEME TASLARI BULUNUR.

ALPASLAN OZAKINCI
www.galatastones.com

Kayrak mý arýyorsunuz ?Bu numarayý arayýn 0555 531 48 18

Kayrak tasi icin lutfen temasa gecin.

KAYRAK TASI

: Kayrak tasi icin lutfen temasa gecin.

kayrak tasiyla ilgili her turlu soruyu sorabilirsiniz.
her turlu kayrak tasi ihracati ve satisi yapilir.
mail:mamub_2000@yahoo.com
Murat Burdurluoglu

Kayrak(Slate) , seramic tiles &adhesive,quars

Firmamiz, Kospýnar Madencilik Ltd. Þti. 1997 yilinda Kalsit uretimi ile faaliyetine baþlamýstir.
1999 yilinda silis kumu ve kuvars üretimimize dahil edilmiþtir. Yapistirici ve derz dolgu malzemesi uretimimizde 1999 yilinda baslamýstir.Yapistiricimiz rinoflex adi altinda ve TSE guvencesiyle uretilmektedir.
2003 yilinda Kayrak ocagý iþletmemiz hizmete acilmistir ve Ceviz Kayragi uretimimiz baslamistir.Taslarimiz 1-3 cm duvar kaplama 4-6 cm zemin kaplama olarak ebatlanmistir.Ayrica dogal tamburlanmis Dere kayragi ocagimizda mevcuttur.Detayli bilgi icin Lutfen sitemizi ziyaret ediniz.

WEB: http://www.rinoflex.com

Adres:Atatürk san.sitesi mezarlýk yolu 1.sok.no:6 TORBALI/ÝZMÝR

PAZARLAMA VE SATIS SORUMLUSU
MURAT BURDURLUOGLU
CEP:0 555 531 48 18
TEL:0 232 853 23 50 -853 23 51
FAX:0 232 853 21 29
E-MAÝL:info@rinoflex.com

0537 3313871

TÝCARET LÝSESÝ MEZUNUYUM ASKERLÝÐÝMÝ YAPTIM E+A2 EHLÝYETÝM VAR ÝÞ ARIYORUM 24 YAÞINDAYIM

0537 3313871

TÝCARET LÝSESÝ MEZUNUYUM ASKERLÝÐÝMÝ YAPTIM E+A2 EHLÝYETÝM VAR ÝÞ ARIYORUM

0537 3313871

TÝCARET LÝSESÝ MEZUNUYUM ASKERLÝÐÝMÝ YAPTIM E+A2 EHLÝYETÝM VAR ÝÞ ARIYORUM

0537 3313871

TÝCARET LÝSESÝ MEZUNUYUM ASKERLÝÐÝMÝ YAPTIM E+A2 EHLÝYETÝM VAR ÝÞ ARIYORUM

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Do not include any spaces in your answer.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.

Contact | Contents | Privacy Policy | Forum

This site is published by Hitsquad Pty Ltd. Copyright © 1999 - 2022 , All Rights Reserved.

Affiliate Notice: As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.