kaplama taþlarý

Posted by Mustafa Özdoðan on Wed, 02/20/08 - 12:23:36.
In Reply to Mermer Guitars

karyollarýndan emekli lab. araþtýrma teknisyeniyim.konya ve cývarýndaki dað dere taþ ve kum ocaklarý (karayollarýnda kullanýlacak)hemen hemen gezdim .Kaplama taþý ilgim emeklilikten sonra baþladý .Arkadaþlarým þu an ocak iþletmelerine girdiler .Yavaþ yavaþ da ebatlama yapýyorlar deðiþik renkte traverten ve kaplama taþý çýkartmaktadýrlar.internette gezerken sizin adresinize ulaþtým .Konya ,Karaman aksaray cývarýndaki ruhsatý alýnmýþ kaplama taþ ocaklarýndan blok çýkarýyorlar.Veya ocaklarý rödövanslý olarak iþletmeye veriyorlar.beyaz krem vepembe renklerde taþlar ilginizi çeker ve gerek üretici gerekse ocak bazýnda çalýþmamýz mümkündür. Hayýrlý iþler temennilerimle saygýlarýmý sunarým.tel:05373817195 Irak tel:009647504634536 Irak bu iþ için iyibir pazar olduðunu gördüm .bu iþi yapanlara tavsiye edebilirsiniz .selamlarPost new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Do not include any spaces in your answer.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.

Contact | Contents | Privacy Policy | Forum

This site is published by Hitsquad Pty Ltd. Copyright © 1999 - 2020 , All Rights Reserved.

Affiliate Notice: As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.