Oguzhan's Turkish Flamenco Guitar Site

Oguzhan's Turkish Flamenco Guitar Site

Turkish folk songs transcripted with flamencogitar


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

klasik gitar notalarýný istiyorum

abime yardýmcý olmak için klasik gitar notalarýný istiyorum

istanbul tablature

aydin de istanbul`un istanbul adli sarkisinin tabini ariyorum
lutfeb bilen varsa bana linkin adresini mail atsin

www.gitardersi.com

Hello I am Oguzhan OSMANLIOGLU
I have converted my url to new one it is : gitardersi.com
See you bye

klasik gitar notalarý

[The body of this post has been reconstituted from replies so it may differ from what was originally written.]

hocam iyi günler. ben kendi çapýnda klasik gitarla uðraþýyorum. aöf ingilizce okuyorum. sizden ricam, ben klasik gitara aranje edilmiþ türkçe parçalar istiyorum. sizde varsa yollayabilir misiniz. iyi akþamlar

klasik gitar notakari

ben gitar caliyorumda nota yazarmisiniz ara ara bulamadim

Re: klasik gitar notalarý

[The body of this post has been lost]

Re: klasik gitar notalarý

 klasik gitar notalarý

This popular thread has been given its own page : Re: klasik gitar notalarý

Re: klasik gitar notalarý

: mrblar ben esra..20 yaþýndayým. üniverts.açýköðretim 1.sýnýf okuyorum.ve bi firmada ön muhasebeci olarak çalýþýyorum..uzun zamandýr gitar çalma hevesim olmasýna raðmen birtürlü gerçekleþtiremiyodum.Ama sonunda gitar aldým fakat zerre kadar çalmasýný bilmiyorum.lütfen bu konuda bana yardýmcý olmanýzý istiyorum.adresime,notalarý gitar üzerinde göstererek tanýtýrsanýz inan beni çok mutlu ediceksiniz.lütfen rica ediyorum cevap bekliyorum ,teþekkür ederim.hayýrlý akþamlar

Re: klasik gitar notalarý

Ben gitar kursuna gidiyorum.Bana gitar notalarý gönderir misiniz?Ama ben daha çok az biliyorum.Biraz kolay çalýnan þarýlar gönderir misiniz?Gönderirseniz sevinirim.

Re: klasik gitar notalarý

: mrblar ben esra..20 yaþýndayým. üniverts.açýköðretim 1.sýnýf okuyorum.ve bi firmada ön muhasebeci olarak çalýþýyorum..uzun zamandýr gitar çalma hevesim olmasýna raðmen birtürlü gerçekleþtiremiyodum.Ama sonunda gitar aldým fakat zerre kadar çalmasýný bilmiyorum.lütfen bu konuda bana yardýmcý olmanýzý istiyorum.adresime,notalarý gitar üzerinde göstererek tanýtýrsanýz inan beni çok mutlu ediceksiniz.lütfen rica ediyorum cevap bekliyorum ,teþekkür ederim.hayýrlý akþamlar

Re: klasik gitar notalarý

: mrblar ben esra..20 yaþýndayým. üniverts.açýköðretim 1.sýnýf okuyorum.ve bi firmada ön muhasebeci olarak çalýþýyorum..uzun zamandýr gitar çalma hevesim olmasýna raðmen birtürlü gerçekleþtiremiyodum.Ama sonunda gitar aldým fakat zerre kadar çalmasýný bilmiyorum.lütfen bu konuda bana yardýmcý olmanýzý istiyorum.adresime,notalarý gitar üzerinde göstererek tanýtýrsanýz inan beni çok mutlu ediceksiniz.lütfen rica ediyorum cevap bekliyorum ,teþekkür ederim.hayýrlý akþamlar

Re: klasik gitar notalarý

: hava basmak için gitar çalmayý öðrenmek istiyorum!!

Re: kalbime gömerim

: : : :
: : gitar çalmayý öðrenmek istiyorum!!

Re: kalbime gömerim

gitar çalmayi ögrenmek istiyorum!!

Re: klasik gitar notalarý

gitar çalmak istiyorum

Re: klasik gitar notalarý

: gitar çalmak istiyorum
:

Hee :D

Re: klasik gitar notalarý

:
: : hava basmak için gitar çalmayý öðrenmek istiyorum!!

kalbime gömerim

: :
gitar çalmayý öðrenmek istiyorum!!

Re: klasik gitar notalarý

: :
: : : gitar çalmak istiyorum

Re: klasik gitar notalarý

: :
: : : gitar öðrenmek istiyorum

Re: klasik gitar notalarý

: : :gitar ögrenmek istiyorum

Re: klasik gitar notalarý

: : : :gitar ögrenmek istiyorum

Re: klasik gitar notalarý

: : : : :gitar ögrenmek istiyorum

Re: klasik gitar notalarý

: : : : : :gitar ögrenmek istiyorum

Re: klasik gitar notalarý

slm ben can 18 yasýndayým unýversýteye hazýrlanýorum uzun zamandýr gýtara ýlgým var evde gýtarým var ama hýc býsý býlmýorum eger notalarý gýtar uzerýnde gosterýrsenýz cok sevýncem sýmdýden tesekkur edýorum maýl olarak gonderýrsenýz sevýnýrým !!!!

Re: klasik gitar notalarý

: slm ben can 18 yasýndayým unýversýteye hazýrlanýorum uzun zamandýr gýtara ýlgým var evde gýtarým var ama hýc býsý býlmýorum eger notalarý gýtar uzerýnde gosterýrsenýz cok sevýncem sýmdýden tesekkur edýorum maýl olarak gonderýrsenýz sevýnýrým !!!!

ezgi Türkü notalarý

: : Ben çeþmede yaþýyan ve gitarla çalabileceðim ezgi yada türkü notasýna ihtiyacým var. Örneðin dostum dostum.
aþýk veyselin parçalarý gibi..TEÞEKKÜRLER
SEVGÝ VE SAYGILARIMLA
Sadýk TARKIN

Re: klasik gitar notalarý

: : : :gitar ögrenmek istiyorum

Re: klasik gitar notalarý

: : : : :gitar ögrenmek istiyorum

Re:klasik gitar notalarý

nolllurrr býrýsýýý gýtar notalarýný gitarda görebilecegim sekýlde msn adresýme yollarsa on bý süprüzümm var

Re: klasik gitar notalarý

: mrblar ben esra..20 yaþýndayým. üniverts.açýköðretim 1.sýnýf okuyorum.ve bi firmada ön muhasebeci olarak çalýþýyorum..uzun zamandýr gitar çalma hevesim olmasýna raðmen birtürlü gerçekleþtiremiyodum.Ama sonunda gitar aldým fakat zerre kadar çalmasýný bilmiyorum.lütfen bu konuda bana yardýmcý olmanýzý istiyorum.adresime,notalarý gitar üzerinde göstererek tanýtýrsanýz inan beni çok mutlu ediceksiniz.lütfen rica ediyorum cevap bekliyorum ,teþekkür ederim.hayýrlý akþamlar

Re: klasik gitar notalarý

: mrblar ben esra..20 yaþýndayým. üniverts.açýköðretim 1.sýnýf okuyorum.ve bi firmada ön muhasebeci olarak çalýþýyorum..uzun zamandýr gitar çalma hevesim olmasýna raðmen birtürlü gerçekleþtiremiyodum.Ama sonunda gitar aldým fakat zerre kadar çalmasýný bilmiyorum.lütfen bu konuda bana yardýmcý olmanýzý istiyorum.adresime,notalarý gitar üzerinde göstererek tanýtýrsanýz inan beni çok mutlu ediceksiniz.lütfen rica ediyorum cevap bekliyorum ,teþekkür ederim.hayýrlý akþamlar

klasik gitar notalarý :(

ben gitar kursuna gidiyorum ama baþka þarkýlarda öðrenmek istiyorum lütfen buraya klasik gitar notalarýný bilenler yazsýn...

Re: klasik gitar notalarý :(

arkadaþlar gitar kursuna gitmeden evvel size söylemek istedigim bir kaç husus var 1 : ellerinizi gitara alýþtýrýn 2 : en azýndan 1 veya 2 akor ögrenin bunlarý yaptýktan sonra kayýt olursanýz hem paranýzdan hemde zamanýnýzdan kazanýrsýnýz yeni giden birini en az 2 veya 3 ay boþ boþ geçiþtiriyorlar herkese kolaygelsin

Re: klasik gitar notalarý

: mrblar ben esra..20 yaþýndayým. üniverts.açýköðretim 1.sýnýf okuyorum.ve bi firmada ön muhasebeci olarak çalýþýyorum..uzun zamandýr gitar çalma hevesim olmasýna raðmen birtürlü gerçekleþtiremiyodum.Ama sonunda gitar aldým fakat zerre kadar çalmasýný bilmiyorum.lütfen bu konuda bana yardýmcý olmanýzý istiyorum.adresime,notalarý gitar üzerinde göstererek tanýtýrsanýz inan beni çok mutlu ediceksiniz.lütfen rica ediyorum cevap bekliyorum ,teþekkür ederim.hayýrlý akþamlar

Re: klasik gitar notalarý

: mrblar ben esra..20 yaþýndayým. üniverts.açýköðretim 1.sýnýf okuyorum.ve bi firmada ön muhasebeci olarak çalýþýyorum..uzun zamandýr gitar çalma hevesim olmasýna raðmen birtürlü gerçekleþtiremiyodum.Ama sonunda gitar aldým fakat zerre kadar çalmasýný bilmiyorum.lütfen bu konuda bana yardýmcý olmanýzý istiyorum.adresime,notalarý gitar üzerinde göstererek tanýtýrsanýz inan beni çok mutlu ediceksiniz.lütfen rica ediyorum cevap bekliyorum ,teþekkür ederim.hayýrlý akþamlar

Re: klasik gitar notalarý

gitar üzerýndeký notalarý yollarsanýz mailime cok sewýnýrým:D

Re: klasik gitar notalarý

selam sitenizi daha yeni keþfettim sizden ricam bana klasik gitarla ilgili notalar istiyorum adresime atarsanýz sevýnýrým :) (gitarý daha yený ogrendým sayýlýr)

klasik gitar notalarý

: mrblar ben esra..20 yaþýndayým. üniverts.açýköðretim 1.sýnýf okuyorum.ve bi firmada ön muhasebeci olarak çalýþýyorum..uzun zamandýr <b style="color:black;background-color:#ffff66">gitar</b> çalma hevesim olmasýna raðmen birtürlü gerçekleþtiremiyodum.Ama sonunda <b style="color:black;background-color:#ffff66">gitar</b> aldým fakat zerre kadar çalmasýný bilmiyorum.lütfen bu konuda bana yardýmcý olmanýzý istiyorum.adresime,<b style="color:black;background-color:#a0ffff">notalarý</b> <b style="color:black;background-color:#ffff66">gitar</b> üzerinde göstererek tanýtýrsanýz inan beni çok mutlu ediceksiniz.lütfen rica ediyorum cevap bekliyorum ,teþekkür ederim.hayýrlý akþamlar

Re: klasik gitar notalarý

 klasik gitar notalarý

This popular thread has been given its own page : Re: klasik gitar notalarý

Re: klasik gitar notalarý

Cok dogru bir is yaparsin..hicdurma...gitar calmak hava basmak icin birebir.

: hava basmak için gitar çalmayý öðrenmek istiyorum!!

Re: klasik gitar notalarý

: Cok dogru bir is yaparsin..hicdurma...gitar calmak hava basmak icin birebir.

:
: : hava basmak için gitar çalmayý öðrenmek istiyorum!!

klasik gitar notalarý

Selam Asuman,
Gitar çalmak istedigini mailinde belirtmiþin...Doðru iyi çalarsanda havan iyi olur..Ama bunun için önce gers alman gerekmiyor mu..Ben 10 yýldýr müzik le; klasik gitar ve acoustik gitar la ugraþýyorum..Dilersen ders verebilirim...Çok saygýlar..

Re: klasik gitar notalarý

ya ben rtim yapamýyorum notalardan çalmak istiyorum ancak nota bulabilceðim bi site bulamdým yardýmcý olabilirmisiniz??

Re: klasik gitar notalarý

: ya ben rtim yapamýyorum notalardan çalmak istiyorum ancak nota bulabilceðim bi site bulamdým yardýmcý olabilirmisiniz??

Re: klasik gitar notalarý

: : ya ben rtim yapamýyorum notalardan çalmak istiyorum ancak nota bulabilceðim bi site bulamdým yardýmcý olabilirmisiniz??

Re: klasik gitar notalarý

gitar konusunda ustayým 3 yýldýr çalýorm...çeþitli konserlerede katýlýorm..ama klasik parça çalamýyorum notalarý yapamadýgým için bana yardýmcý olurmusunuz

Re: klasik gitar notalarý

benim klasik gitarým var notaya ihtiyacým var yardýmcý olurmusunuz kolay olsun

Re: klasik gitar notalarý

: ya ben gitar notalarını bulabilceðim bi site bulamdým yardýmcý olabilirmisiniz??

gitar notalarý

ben gitarý yeni aldým ama hiç çalmayým bilmiyorum bana tellerin üzerinde notalarý gösterirmisiniz þimdiden teþekkür ederim

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Do not include any spaces in your answer.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.

Contact | Contents | Privacy Policy | Forum

This site is published by Hitsquad Pty Ltd. Copyright © 1999 - 2021 , All Rights Reserved.

Affiliate Notice: As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.