Re: lyrics and chords sa kanya by MYMP

Posted by deniece on Thu, 01/03/08 - 09:51:41.

: : : : : : : lyrics and chords of sa kanya by mymp
: : : pls. have me a lyrics of mymp cos ur my favorite and i really like your songs....thanx
Sa Kanya?
Ragbarok boyzone

astig 2 dali lang ma22g2g
follow lang>>>>>>> da!!!

Intro: E-F#m-G#m-A(2X)

E A
Namulat ako at ngayo'y nag-iisa

B A/E
Pagkatapos ng ulan

E A
Bagama't nakalipas na ang mga sandali

B A/E
Ay nagmumuni kung ako'y nagwagi

C#m A
Pinipilit mang sabihin na ito'y wala sa akin

F#m B
Ngunit bakit hanggang ngayon, nagdurugo pa rin

Chorus:

E C#m F#m B
Sa kanya pa rin babalik sigaw, ng damdamin

E C#m F#m B
Sa kanya pa rin sasaya bulong ng puso ko

C#m B F#m B
Kung buhay pa ang alaala ng ating nakaraan

E C#m F#m B (intro)
Ang pagmamahal at panahon alay pa rin sa kanya

Verse 2:

E A
At sa hatinggabi ay nag-iisa na lang

B A/E
Ay minamasdan ang larawan mo

E A
At ngayo'y bumalik nang siya'y kapiling pa

B A/E
Alaala ng buong magdamag

C#m A
Kung sakali man isipin na ito'y wala sa akin

F#m B
Sana'y dinggin ang tinig kong nag-iisa pa rin
(REPEAT CHORUS)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Re: lyrics and chords sa kanya by MYMP

: : : : : : : : lyrics and chords of sa kanya by mymp
: : : : pls. have me a lyrics of mymp cos ur my favorite and i really like your songs....thanx
: Sa Kanya?
: badeth !

: astig 2 dali lang ma22g2g
: follow lang>>>>>>> da!!!

: Intro: E-F#m-G#m-A(2X)
:
: E A
: Namulat ako at ngayo'y nag-iisa

: B A/E
: Pagkatapos ng ulan

: E A
: Bagama't nakalipas na ang mga sandali

: B A/E
: Ay nagmumuni kung ako'y nagwagi

: C#m A
: Pinipilit mang sabihin na ito'y wala sa akin

: F#m B
: Ngunit bakit hanggang ngayon, nagdurugo pa rin

:
: Chorus:

: E C#m F#m B
: Sa kanya pa rin babalik sigaw, ng damdamin

: E C#m F#m B
: Sa kanya pa rin sasaya bulong ng puso ko

: C#m B F#m B
: Kung buhay pa ang alaala ng ating nakaraan

: E C#m F#m B (intro)
: Ang pagmamahal at panahon alay pa rin sa kanya

: Verse 2:
:
: E A
: At sa hatinggabi ay nag-iisa na lang

: B A/E
: Ay minamasdan ang larawan mo

: E A
: At ngayo'y bumalik nang siya'y kapiling pa

: B A/E
: Alaala ng buong magdamag

: C#m A
: Kung sakali man isipin na ito'y wala sa akin

: F#m B
: Sana'y dinggin ang tinig kong nag-iisa pa rin
: (REPEAT CHORUS)

Re: lyrics and chords sa kanya by MYMP

i love it...yeah...ang ganda talaga....grabe...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................jajajajaja,..................................................................................................................jejejejejejejjejejejejejejejejejejeje...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Do not include any spaces in your answer.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.

Contact | Advertise | Contents | Privacy Policy | Forum

This site is published by Hitsquad Pty Ltd. Copyright © 1999 - 2016 , All Rights Reserved.