reques for chords and lurics

Posted by wowo on Fri, 03/02/07 - 20:56:08.
In Reply to pinoy guitarist

may i reques the chords and lyrics of nasa atin ang panahon by noel cabangon, payo by asin, batingaw by asin, gising na kaibigan by asin, almusal by heber bartolome, kasama sa kalsada by inang laya, base militar by inang laya. thanks a lot!Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

chords and lyrics

hi,

I would like to request songs PAYO , ORASYON from ASIN. and MINDANAO from FREDIE AGUILAR.

Thanks and more power

jan

request for chords and lyrics

Sir may i request for a chords and lyrics of "KARANIWANG TAO by Herber Bartolome ,,i love this song... thanks!!!

Re: request for chords and lyrics

: May i request the chords and lyrics of nasa atin ang panahon by buklod?

Re: request for chords and lyrics

: may i request the chords and lyrics of nasa atin ang panahon by noel cabangon,gising na kaibigan and itanong mo sa mga bata by asin, almusal and karaniwang tao by heber bartolome.marami pong salamat!

Re: request for chords and lyrics

: : may i request the chords and lyrics of karaniwang tao by heber bartolome.marami pong salamat!

Re: reques for chords and lurics of payo by asin thanks

: may i reques the chords and lyrics of nasa atin ang panahon by noel cabangon, payo by asin, batingaw by asin, gising na kaibigan by asin, almusal by heber bartolome, kasama sa kalsada by inang laya, base militar by inang laya. thanks a lot!

Re: request for chords and lyrics

:ummm... meron din po ba kayong lyrics ng 'Kung Walang Pag-ibig" ni G. Heber Bartolome?

salamats

Re: request for chords and lyrics

: :i request ko po ang lyrics and chords ng asin payo at limot na bayani at saka pag asa

: salamats

Re: request for chords and lyrics

: :i request ko po ang lyrics and chords ng asin payo at limot na bayani at saka pag asa

: salamats

guitar chords

please send me guitar chords of ang payo by noel cabagon

Re: reques for chords and lurics

: may i reques the chords and lyrics of all song of inang laya...thanks a lot.

Re: reques for lyrics

: may i reques the chords and lyrics of nasa atin ang panahon by noel cabangon, payo by asin, batingaw by asin, gising na kaibigan by asin, almusal by heber bartolome, kasama sa kalsada by inang laya, base militar by inang laya. thanks a lot!

Re: reques for lyrics

: : may i reques the chords and lyrics of nasa atin ang panahon by noel cabangon, payo by heber , batingaw by asin, gising na kaibigan by asin, almusal by heber bartolome, kasama sa kalsada by inang laya, base militar by inang laya. thanks a lot!

Re: request for lyrics (Base Militar - Inang Laya)

Base Militar
Inang Laya

Base militar, armas na nukleyar,
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
Base militar, armas na nukleyar-
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.

Animnapu't limang libong hektarya
Binakuran at inangkin ng banyaga-
Sa Angeles at sa Gapo,
Base militar ng mga Kano

Mga base militar ay tiyak na tambakan
Ng armas nukleyar na walang pakinabang-
Ito ay daungan ng armadong sasakyan
Dumarating nang lingid sa ating kaalaman!

Base militar, armas na nukleyar,
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
Base militar, armas na nukleyar-
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.

Pampalipas-libog ng mga sundalo,
Pagbibigay-hilig sa kanilang mga bisyo,
Manikang buhay na nilalaro-
Libangan lamang ng mga Kano

Sa base militar ay walang katarungan:
Banyaga'y hari sa ating bayan
Baboy-damo ang trato sa tao,
At walang karapatan ang mga Pilipino!

Base militar, armas na nukleyar,
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
Base militar, armas na nukleyar-
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.

Aksidenteng nukleyar, o digmaan ng Kano,
Tiyak na kasangkot ang Pilipino.
Pinsala't dusa't kapahamakan
Mga base militar ang pagmumulan

Mga base militar ay lantarang katibayan
Ng ating huwad na kalayaan-
Ng kawalaan ng tunay na kapangyarihan,
At paglapastangan ng ating kasarinlan!

Base militar, armas na nukleyar,
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
Base militar, armas na nukleyar-
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan...
Hadlangan...
Hadlangan...!
Hadlangan!

Re: request for lyrics (Base Militar - Inang Laya)

correction: 8th stanza, 4th line- walang "mga".

: Base Militar
: Inang Laya

: Base militar, armas na nukleyar,
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
: Base militar, armas na nukleyar-
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.

: Animnapu't limang libong hektarya
: Binakuran at inangkin ng banyaga-
: Sa Angeles at sa Gapo,
: Base militar ng mga Kano

: Mga base militar ay tiyak na tambakan
: Ng armas nukleyar na walang pakinabang-
: Ito ay daungan ng armadong sasakyan
: Dumarating nang lingid sa ating kaalaman!

: Base militar, armas na nukleyar,
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
: Base militar, armas na nukleyar-
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.

: Pampalipas-libog ng mga sundalo,
: Pagbibigay-hilig sa kanilang mga bisyo,
: Manikang buhay na nilalaro-
: Libangan lamang ng mga Kano

: Sa base militar ay walang katarungan:
: Banyaga'y hari sa ating bayan
: Baboy-damo ang trato sa tao,
: At walang karapatan ang mga Pilipino!

: Base militar, armas na nukleyar,
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
: Base militar, armas na nukleyar-
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.

: Aksidenteng nukleyar, o digmaan ng Kano,
: Tiyak na kasangkot ang Pilipino.
: Pinsala't dusa't kapahamakan
: Base militar ang pagmumulan

: Mga base militar ay lantarang katibayan
: Ng ating huwad na kalayaan-
: Ng kawalaan ng tunay na kapangyarihan,
: At paglapastangan ng ating kasarinlan!

: Base militar, armas na nukleyar,
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
: Base militar, armas na nukleyar-
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan...
: Hadlangan...
: Hadlangan...!
: Hadlangan!

Re: reques for chords and lurics

; may i reques the chords and lyrics of inang laya

chords for ang batingaw

may i request batingaw chords and lyrics coz i really really like the song and the massage of that song is very realistics. more power and god always bless you. thnks.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Do not include any spaces in your answer.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.

Contact | Contents | Privacy Policy | Forum

This site is published by Hitsquad Pty Ltd. Copyright © 1999 - 2018 , All Rights Reserved.